“Mijn broers vieren de harst zonder mij!”

Den Haag, zondag 10 november 1624

Nou ja! Naar nu blijkt heeft David onze broer Hendrik helemaal niet uitgenodigd om hier te gast te zijn. In plaats daarvan is David vanavond naar Delft vertrokken. Hij zit daar in gezelschap vrolijk te wezen op broeders hutspot, beulingen en andere lekkernijen van de koe en het varken. Kortom: mijn broers vieren de harst zonder mij uit te nodigen! Ondertussen zit ik hier thuis op Davids kinderschare te passen. Overigens op het moment dat mijn broer met de schuit uit Den Haag vertrok waaide en regende het hard – zo hard dat men geen hond naar buiten gejaagd zou hebben. Dus dat was een kleine genoegdoening.

Vanochtend ben ik nog wel ter predicatie geweest, terwijl David ondertussen voor de kinderen zorgde én een hutspot met peen bereidde. Dus hij denkt niet voortdurend alleen maar aan zichzelf. En natuurlijk stond Breckerveld toevallig net op de stoep toen we aan de middagportie wilden beginnen.

O ja, Jenneke, Herman Breckerveld huisvrouw, is vanmiddag eindelijk weer teruggekeerd uit Arnhem. Dus ik vermoed dat Herman de komende tijd minder vaak rond etenstijd bij ons zal aankloppen.

Davids dagboek

Het weer van 10 november 1624:
“Al den dag droevig duijster ende ongenuechlijck ook zuer ende windig weder.”

Reageer op deze dag

Deel deze dag