“Maurits is druk doende nieuwe soldaten aan te nemen.”

Den Haag, zaterdag 9 november 1624

Hoogmoed komt voor de val! Vanochtend vroeg was oom Adriaan al hier om ons het nieuws te vertellen. Het schijnt dat de koning van Spanje een standbeeld van verguld metaal had laten plaatsen in Sevilla. Maar het beeld stond er nog maar net, toen er onweer opstak. Het beeld, inclusief hoofd met kroon, sloeg op de grond te pletter. De Spanjaarden zien hier een kwaad voorteken in. Voor ons belooft het niets dan voorspoedige tijden, lijkt me.

Het Staatse leger onder leiding van stadhouder Maurits, prins van Oranje, is nu druk doende nieuwe soldaten aan te nemen. Als de voortekenen voor de Spanjaarden zo slecht zijn, hebben wij tenslotte meer kans om weer eens wat mooie overwinningen op hen te boeken.

Tante Annetje kwam net langs met het verzoek of David even een briefje naar Delft voor haar wilde schrijven. Terwijl David ijverig bezig was hebben tante en ik samen bij de haard gezeten en over mijn huishouden gesproken. Tante vindt dat ik het heel behoorlijk doe met het kuisen, koken, inkopen en de zorg voor de kinderen. Op mijn opmerking dat ik nog genoeg te leren heb, stelde ze dat mijn toekomstige echtgenoot zich in de handen mag knijpen met zo’n capabele huisvrouw als ik. Ik moest gewoon een beetje blozen van dit compliment. En ondertussen vroeg ik me af waar ik die toekomstige echtgenoot toch ooit vandaan moet halen.

Soldaten
Koning Filips IV

Het weer van 9 november 1624:
“Somber ende doncker weder al den dag.”

Reageer op deze dag

Deel deze dag