“David heeft Catharina een liefdesbrief gestuurd.”

Den Haag, maandag 21 oktober 1624

Ik ben toch zo verschrikkelijk van streek! Vanavond, toen David met mijn broer Steven zat te praten, kwam Anneke Theunis langs, de meid van tante Palesteijn. Ze moest dringend David spreken. Nou, het blijkt dat zij, namens David, een liefdesbrief aan Catharina Ruijs heeft overhandigd. Catharina is het juffertje waar mijn broer al maanden van in de ban is: hij loopt vrijwel dagelijks meermaals langs haar huis en verwijst naar haar in zijn dagboek met geheimzinnige sterretjes. Maar dat laatste hoor ik natuurlijk niet te weten…

Vanavond ving ik op dat David Catharina gedichten, anagrammen en een brief heeft gestuurd om haar van zijn liefde te overtuigen. Anneke kwam nu Catharina’s antwoord brengen. Dat was blijkbaar niet gunstig, want David werd verdrietig en raakte overmand door zware gedachten. Hij is gelijk de deur uitgegaan om Breckerveld en tante Annetje van zijn wedervaren op de hoogte te brengen en zich te laten vertroosten.

Ondertussen kreeg ik het zelf te kwaad. Ik heb verschrikkelijk moeten schreien. Ik vind het heel naar voor David dat Catharina hem afgewezen heeft, maar ik word door deze kwestie zelf met de neus op de feiten gedrukt: vroeg of laat zal David hertrouwen. Zijn nieuwe vrouw zal hier haar intrek nemen en zijn huisgezin gaan bestieren. Wat zal er dan met mij gebeuren? Kan ik hier dan blijven wonen? En zo niet; waar moet ik dan naartoe?

Gelukkig kwam de meid van de La Failles toevallig langs en zij is binnen gekomen om me te troosten. Toen ging het wel weer een beetje. Maar als ik aan mijn toekomst denk, word ik gelijk weer heel verdrietig.

Davids dagboek

Het weer van 21 oktober 1624:
“Weder als voor.”

Reageer op deze dag

Deel deze dag