“Een bruiloft aan het Voorhout!”

Den Haag, zondag 20 oktober 1624

Het was een devote zondag. Vanochtend ben ik naar het avondmaal bij dominee Rosaeus geweest en vanmiddag na de portie ben ik weer ter kerke gegaan.

Het had wel wat voeten in de aarde, want ondertussen moest er iemand op de kinderen passen. Ik heb vanochtend eerst Sara naar tante Annetje gebracht, zodat de kleine meid daar de hele dag kon spelen. En voor Adriaan en Roeltje had ik broer Steven gevraagd om een paar uurtjes op te passen. David was namelijk nog steeds druk met zijn kopieerwerk. Maar naar ik later hoorde, heeft hij ook nog de nodige rondjes gelopen om een praatje te maken. Overigens hebben we tussen de middag wel gezellig met elkaar gegeten. En vanmiddag heeft David op de kinderen gepast, dus dat was wel weer lief.

Het was prachtig weer vandaag, en ik heb zelf ook nog een rondje gewandeld. Op het Voorhout viel ik met mijn neus in de boter: een bruiloft aan het Voorhout! Amerentia, de dochter van ambassadeur Aerssen, is vandaag met jonkheer Philips van Steelandt getrouwd. Zodoende hoorde ik, en velen met mij, op het Voorhout de schalmeien en Spaanse hoorns spelen. Prachtig!

Schalmei

Het weer van 20 oktober 1624:
“Den schoonsten dag weders van den hemel als men zoude wenschen, zonder wint of regen, met helderen ende zuijveren sonneschijn van den vroegen morgen tot an den Avont, zijnde de locht geheel lieffelijck, klaer ende warm als in de somer.”

Reageer op deze dag

Deel deze dag