“Victorievuren in Den Haag.”

Den Haag, zondag 1 september 1624

Vandaag was het feest in onze Verenigde Nederlanden! We vierden de overwinning op Sao Salvador de Bahia de Todos los Santos aan de Braziliaanse oostkust. Admiraal Jacob Willekens en zijn viceadmiraal Piet Hein hebben deze stad op 8 mei van dit jaar op de Portugezen veroverd. Piet Hein leidde persoonlijk de bestorming van het zeefort aldaar. David zegt dat er voor hem een glansrijke carrière bij de West-Indische Compagnie in het verschiet ligt.

We zijn deze zondag tot drie keer toe naar de kerk geweest. We zijn dan ook zeer dankbaar voor deze overwinning. De hele dag brandden er in heel Den Haag victorievuren. De kinderen vonden het prachtig en Abraham stelde zich voor hoe hij zelf een dergelijk vuur kon maken. Ik hoop maar dat hij het niet in praktijk zal brengen.

Tegen tien uur vanavond begonnen de feestelijkheden wel erg liederlijk te worden, en zijn David en ik maar eens huiswaarts gegaan. Het was voor Adriaan en Sara al bedtijd geweest. Ze vielen net dan ook direct in slaap. Abraham loopt hier nog oververhit rond, ook hem hoop ik straks naar bed te bewegen.

Vandaag kregen we bericht uit Delft dat ook oom Adriaan Clements van Overschie aan de pest is overleden. Hij wordt morgen begraven.

Davids dagboek

Het weer van 1 september 1624:
“Heerlijck weder als voor.”

Reageer op deze dag

Deel deze dag