“We zijn in de Grote Kerk naar de preek geweest.”

Den Haag, zondag 11 augustus 1624

Vanochtend zijn naar de preek geweest van dominee Rosaeus. Het is natuurlijk maar een klein stukje lopen naar de Grote Kerk, maar de kinderen en ik zaten bij aankomst van onder tot boven onder het stof die de harde oostenwind van de droge straten blies. En dat terwijl we in ons zondagse goed liepen.

Na afloop van de preek bleek dat broer Hendrik vlak achter ons had gezeten: hij was vanochtend vroeg al uit Delft gearriveerd en had ons de kerk in gevolgd. We hebben met elkaar nog een half uur geluisterd naar het orgelspel van organist meester Pieter Alewijns. Wat hij doet is heel kunstig, want hij is stekeblind.

De rest van de dag is David alleen maar uit wandelen geweest. Eerst met Hendrik en later ook nog eens met onze broer Steven. Hij zei telkens dat hij langs tante Annetje moest voor een boodschap, en haar niet thuis trof, maar ik weet zeker dat hij steeds langs zijn geheimzinnige juffer is gelopen.

Het weer van 11 augustus 1624:
“Noch al droog ende hont-daegs weder, met geduerigen Sonneschijn ende stercken wint uijt den oosten, dies het droog-stof zoo regende dat men de straten qualijck gebruicken konde.”

Reageer op deze dag

Deel deze dag