“We hebben Huygens en Cats gezien.”

Den Haag, zondag 28 juli 1624

Het is eindelijk wat koeler! Mijn gebeden zijn verhoord, dus ik ben vandaag weer twee keer naar de kerk gegaan; vanochtend naar de Kloosterkerk en vanmiddag naar de Grote Kerk. David is meteen weer aan het wandelen geslagen. Ik ben hem stiekem gevolgd en ben er eindelijk uit: zijn nieuwe hartendiefje woont aan het Voorhout. Hij liep daar met heel veel belangstelling telkens langs hetzelfde huis. Nu moet ik er nog achter komen wie het precies is. Die achtervolging viel trouwens nog niet mee, met twee kleine kinderen aan je rokken. Maar goed, volgens mij heeft David me niet gezien.

Wie we trouwens wel gezien hebben: de heren Jacob Cats en Constantijn Huygens. Cats is pensionaris in Dordrecht. De jonge Huygens wordt genoemd als toekomstig secretaris van de stadhouder. Dat zou volgens David niet zo vreemd zijn, want dat was wijlen zijn vader ook. Van deze twee hoge heren wordt wel gezegd dat ze het vast nog ver gaan schoppen. We zullen zien.

Het laatste nieuws: “Vandaag werd hier de huisvrouw van de heer Van Veenhuijsen begraven, die zeer snel overleden was aan de hete koorts, zoals men zei, hoewel ook gemompeld werd dat het de Gave Gods was.”

Jacob Cats

Het weer van 28 juli 1624:
“Getempert fris ende schoon weder, sonder sonneschijn tot naermiddags ten 3 uijeren toe, dreijgende overmiddags wat te regenen, doch ging over.”

Reageer op deze dag

Deel deze dag