“Op de Plaats werd vandaag een dief opgehangen.”

Den Haag, maandag 3 juni 1624

Mijn broer David had voor de avondportie doodleuk een heel gezelschap uitgenodigd: zijn oude vriend meester Ruijsschenburg uit Gulik, tante Annetje en Jaccomijntje. Ook tante Annetjes zoon Jacob schoof aan. Nou, ik ben de hele dag druk geweest met het voorbereiden van de maaltijd en heb zelfs geen tijd gehad om even naar de Plaats te lopen. Daar werd vandaag op het Groene Zoodje een dief opgehangen en er werden er drie getuchtigd.

Jaccomijntje en Jacob zijn wel even wezen kijken. Ze vertelden me dat heel Den Haag was uitgelopen om het tafereel te aanschouwen. Jacob was onder de indruk en vertelde er in geuren en kleuren over, maar Jaccomijntje vond het een wreed tafereel. Dat is het natuurlijk ook wel, maar toch had ik er stiekem wel bij willen zijn. Al is het maar omdat iedereen het erover heeft en ik niet mee kan praten.

Groene Zoodje

Het weer van 3 juni 1624:
“Schoon ende droog weder ende noch al passelijck windig, doch tegen den avont stil ende lieffelyck.”

Reageer op deze dag

Deel deze dag