“Er gaan steeds meer geruchten dat de pest rondwaart.”

Den Haag, zaterdag 1 juni 1624

Het is veel te heet om iets te doen. Maar een mens moet toch wat, dus ik heb vanochtend samen met David de schoolbanken verplaatst in zijn schooltje. Vanavond heeft hij mij en de kinderen voorgelezen uit zijn Franse bijbel. Ik kon het redelijk goed volgen. Dat mag natuurlijk ook wel als je broer schoolmeester is van een Franse school. De kinderen verstaan er nog niets van, maar dat komt vanzelf als David zo af en toe iets voorleest. En daarnaast het is toch een vorm van vertier. Het is plezierig om naar de verzen te luisteren. Ook omdat David een prettige stem heeft. Zelfs Adriaan en Sara worden er rustig van.

We horen trouwens steeds meer geruchten dat de pest rondwaart. Daar word ik dan weer onrustig van. Het is een dodelijke ziekte die veel slachtoffers maakt. Volgens David maakt het niet uit of je rijk of arm bent, jong of oud. Hoewel een godvruchtig leven volgens hem wel tot aanbeveling strekt: de pest is volgens David een straf van God voor zondig gedrag als ijdelheid, lichtvaardigheid en dartelheid. Dat is ook waarom het ook wel de Gave Gods wordt genoemd. Ik hoop maar gaat dit ‘geschenk’ aan onze deur voorbij gaat. Ik zal in ieder geval voortaan beter naar de preken van dominee Roseus luisteren en met nog meer toewijding bidden.

Davids Dagboek

Het weer van 1 juni 1624:
“Op saterdag; heet ende zoel weder.”

Reageer op deze dag

Deel deze dag