“Het werd een vrolijke bedoening.”

Den Haag, maandag 6 mei 1624

Met twee logees hier in huis is zelfs het ontbijt voorbereiden een klus. Vanochtend schoven Jan Mannes en broer Hendrik aan, en ook broer Steven kwam langs. Gelukkig had ik genoeg brood, boter en haringen op voorraad voor ons allemaal.

Voor het middagmaal hadden we cousijn Mannes, meester David du Prez en broer Hendrik te gast. David hielp me bij het voorbereiden van het maal en het dekken van de tafel. Daarna hebben wij samen op onze gasten gewacht die naar de kermis waren.

Van half een tot drie uur zaten we aan tafel. Het werd een vrolijke bedoening. Na de maaltijd hebben we gezamenlijk door Den Haag gewandeld. We zijn langs de kermis geweest en zagen de winterkoning en winterkoningin van Bohemen eten in hun paleis aan de Kneuterdijk. Koning of koningin zijn lijkt me een heerlijk bestaan: altijd de mooiste kleren aan, niet meer zelf hoeven koken, overal bedienden voor en nooit geldzorgen.

Alhoewel, de winterkoning en -koningin hebben het volgens David niet zo breed: ze hebben geen land, geen geld, geen volk. Ze wonen hier in ballingschap en worden door de koning van Engeland, het huis van Oranje en de Republiek onderhouden.

Bij thuiskomst vernamen we dat Breckerveld met zijn kersverse bruid uit Arnhem is teruggekeerd. We zijn net op een drafje naar zijn huis gesneld om hen welkom te heten, maar we troffen Jenneke melancholisch, bedroefd en half ziek van heimwee aan. Geen goed begin van hun wittebroodsweken!

Fluitglas

"Vandaag vanuit Arnhem eindelijk teruggekeerd in #DenHaag1624: ik blij, Jenneke helaas een stuk minder."

Het weer van 6 mei 1624:
“Heerlijck schoons Somerweder met helderen en genuechlijcken sonneschijn.”

Reageer op deze dag

Deel deze dag