“Het gezantschap is om drie uur vannacht naar Den Briel vertrokken.”

Den Haag, maandag 1 april 1624

Ik heb geen oog dicht gedaan vannacht. Er was erg veel herrie op straat. De gezanten Van Essen, Boeckhorst en Pauw maakten zich klaar voor hun vertrek naar Frankrijk. Dat ging gepaard met een hoop geschreeuw en lawaai, niet zozeer van de drie heren, maar van hun paarden, koetsen en knechten en hun gevolg begeleiders, klerken en assistenten. Het gezantschap is om drie uur vannacht naar Den Briel vertrokken en vanaf daar zullen ze per schip naar Frankrijk varen. Ze gaan aan land bij Dieppe en dan naar het hof van de Franse koning om te onderhandelen. De broer van Jenneke vaart ook mee.

Breckerveld, onze aanstaande bruidegom, was hier vanmiddag nog even. Hij kwam voor David in de hoop dat mijn broer een goed woordje voor hem wil doen bij een aantal winkeliers. Breckerveld moet namelijk stof kopen voor zijn bruiloftspak, maar hij zit krap en hoopt dus dat hij een korting kan regelen.

Broer Steven kwam ook nog langs. Hij was in Delft geweest en vertelde ons dat met Hendrik en Eva alles goed ging. Zuster Eva verwacht ieder moment in de kraam te komen. Spannend! Ik ben benieuwd wat het wordt.

Adriaan Pauw

Het weer van maandag 1 april:
“Noch al koel ende kout weder met Sonneschijn al den dag, de wint noch al oostelijck.”

Reageer op deze dag

Deel deze dag