“Het was een groots en vorstelijk vertoon.”

Den Haag, zondag 24 maart 1624

Vandaag zijn we voor en na de middagmaaltijd naar de kerk geweest. Toen we thuiskwamen stond broer Hendrik uit Delft hier voor de deur. Het mooie weer had hem doen besluiten van Delft naar Den Haag te wandelen. Het verbaast me wel dat hij Eva in haar hoogzwangere toestand achter durft te laten. Broer Steven kwam ook nog langs. We hebben eerst hier thuis een tijdje zitten praten, en zijn toen een wandeling door de stad gaan maken.

Ons loopje pakte nogal spectaculair uit: net toen wij het Voorhout opliepen kwam er een stoet voorbij, met de koning en koningin van Bohemen, graaf Frederik Hendrik en vorst Christiaan te paard en verder alle hooggeplaatsten uit deze stad in 7 of 8 koetsen. Het was een vorstelijk vertoon met al die vorsten met hun paarden, koetsen en entourage. De koningin van Bohemen droeg een prachtig gewaad. Maar goed, daar is ze dan ook koningsdochter voor.

Het weer van 24 maart 1624:
“Eenen schoonen zoelen enden warmen dag met Zuijtwesten wint, doch zonder dat de sonne oyt scheen.”

Reageer op deze dag

Deel deze dag