Colofon

nieuwetijdighe

 

Odilia’s Dagboek is een initiatief van Stichting Nieuwe Tijdinghe, producent van innovatieve geschiedenisprojecten. De stichting stelt zich ten doel de geschiedenis tot leven te wekken voor een groot en divers publiek, vanuit de overtuiging dat historische kennis mensen in staat stelt beter naar het heden te kijken en keuzes te maken voor de toekomst. We bieden geschiedenis aan voor een breed publiek, maar blijven daarbij historische feiten trouw. In onze projecten maken we volop gebruik van oude en nieuwe media, én hedendaagse technologie.

Inhoudelijk directeur
Dr. Irma Thoen, thoen@nieuwetijdinghe.nl

Zakelijk directeur
Ian Miller

Bestuur
Prof. Dr. Willem Frijhoff, voorzitter
Mr. Quirijn Biesheuvel, secretaris-penningmeester
Mevr. Laurette Schillings, algemeen bestuurslid

Team Odilia’s Dagboek:

Dr. Irma Thoen
Concept, onderzoek, tekst, beeldredactie, inhoudelijk producent

Ian Miller
Zakelijk producent

Sirene Ontwerpers
Vormgeving en Art Direction

Netvlies Internetdiensten
Website en social media strategie

Harminke Medendorp
Redactioneel advies

Daniel van Nes
Portretten Odilia Beck en Herman Breckerveld
http://nessed.nl

Joke Kurvers
Advies PR en fondsenwerving

 

In samenwerking met de volgende erfgoedpartners:
Museum Boijmans Van Beuningen
Haags Historisch Museum
Haags Gemeentearchief
De afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag
De afdeling Monumentenzorg en Welstand van de gemeente Den Haag

Met dank aan:
Rijksstudio, Rijksmuseum, Amsterdam
Maritiem Museum, Rotterdam
Mauritshuis, Den Haag
Museum Prinsenhof, Delft

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:
Prins Bernhard Cultuurfonds: www.cultuurfonds.nl
Mondriaan Fonds: www.mondriaanfonds.nl

Creditline fotografie Museum Boijmans Van Beuningen:
Studio Tromp; Studio Buitenhof; Studio Tom Haartsen

Disclaimer:
Stichting Nieuwe Tijdinghe heeft haar uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat op deze website te zien is, te achterhalen. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, ofwel voor het gebruik waarvan u geen toestemming hebt verleend, kunt u contact opnemen met: info@nieuwetijdinghe.nl.

Copyright tekst:
© 2015 Irma Thoen